Majątek w przypadku rozwodu

0
245
Family problem

Podział majątku w przypadku rozwodu

Gdy po ślubie nie powstaje intercyza powstaje wspólność majątkowa. Wszystkie dobra materialne takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody przynależą do współmałżonków. Podział majątku po rozwodzie lub separacji jest trudny.

Podział majątku Szczecin – Dwa rodzaje majątku

Gdy tematem jest majątek wspólny, przynależą do niego nabyte dobra podczas trwania związku. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jedną z osób. Znajdują się w nim środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym. Mówiąc o majątku osobistym mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem małżeństwa. Za wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Ale wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. W trakcie podziału majątku pamiętajmy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

Intercyza kluczem do udanego rozwodu

Nie możemy podzielić majątku Szczecin, w okresie trwania wspólnoty majątkowej. Może zostać zastosowany tylko, kiedy wcześniej sporządziliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Taka umowa ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności obu stron małżeństwa, gdyby doszło do rozwodu lub separacji. Intercyza i podział majątku Szczecin Mamy różne możliwości przeprowadzenia podziału majątku Szczecin. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi sposób jest jest lepszy, bo jest tańszy i przebiega szybciej. Podpisując taki dokument każdy współmałżonek ma swój majątek osobisty, a podział majątku jest współmierny, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej. Co z mieszkaniem po podziale majątku? Często jest to największym problemem przy podziale majątku Szczecin, gdyż mieszkanie jest najbardziej wartościowym środkiem. Teoretycznie jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkanie, ale tak się zazwyczaj nie zdarza. Drugą opcją jest odsprzedanie nieruchomości i podział pieniędzy. Najlepszą opcją jest skonsultowanie się z podział majątku Szczecin.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here